DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

GIẢI PHÁP CHO LÒ HƠI

Chúng tôi cung cấp giải pháp giảm ăn mòn & cáu cặn cho lò hơi, đường ống hơi nóng , nước ngưng bằng các sản phẩm hóa chất nhãn hiệu Nakagawa .

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu lò hơi, đường ống nước ngưng tụ của bạn cần cải thiện. 

GIẢI PHÁP CHO THÁP GIẢI NHIỆT

Chúng tôi cung cấp giải pháp giảm ăn mòn, cáu cặn & chất nhờn cho đường ống máy làm lạnh, tháp giải nhiệt bằng các sản phẩm hóa chất ức chế ăn mòn & cáu cặn, chất kiểm soát chất nhờn nhãn hiệu Nakagawa.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu đường ống nước lạnh , máy làm lạnh ,  tháp giãi nhiệt của bạn cần cải thiện.